НОВА ИГРА
или внеси го твојот код и притисни на копчето „Продолжи да играш“
ПРОДОЛЖИ ДА ИГРАШ
Се викам:
Имам:
години
Учам во:
училиште
Живеам во:
Код:
(зачувај го кодот за да продолжиш со играње следен пат)